Podmínky užití a souhlas se zpracováním osobních údajů

Podmínky užití

Návštěvou webu www.nabis.cz potvrzujete, že jste si vědomi všech níže uvedených skutečností a podle těchto skutečností budete také postupovat. Podmínky se vztahují na všechny osoby, které mají v úmyslu navštívit nebo užívají nabis.cz a nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním.

Autorská a vlastnická práva

Provozovatel internetových stránek www.nabis.cz je Vít Musílek, IČ: 71646990 (dále jen "provozovatel"). Vlastník portálu v souladu se zák. č. 121/2000 Sb. o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a právu o změně některých zákonů je oprávněn vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám. Obsah stránek nelze také uchovávat, upravovat ani šířit bez souhlasu vlastníka.

Používání webu nabis.cz

Přístup a používání stránek www.nabis.cz je bezplatné. Provozovatel však nenese žádnou zodpovědnost za poskytnutí slevy či nabízené výhody u svých partnerů. Pouze o slevě informuje a prezentuje. Návštěvník zároveň užívá naše stránky na vlastní riziko. Pokud však způsobí technickou poruchu stránek nebo systémů, které přenášejí stránky k tomuto návštěvníkovi i jiným osobám, tento návštěvník odpovídá za veškeré závazky, náhrady a výdaje vzniklé v důsledku takové poruchy.

Odpovědnost a práva provozovatele

Provozovatel neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s využitím služeb, užitím informací nebo stahováním údajů zveřejněných na těchto stránkách. Výše uvedené zahrnuje škody za chyby, opomenutí, přerušení, poruchy, zpoždění, počítačové viry, ztrátu zisku nebo ztrátu dat návštěvníka, neoprávněný přístup k přenosům a datům návštěvníka a jejich změny, jakož i za další hmotné i nehmotné ztráty. Veškeré informace na portálu jsou poskytovány při nejlepším vědomí a svědomí provozovatele, který nenese odpovědnost za jejich úplnost či technickou přesnost. Provozovatel se také zříká veškerých záruk, že materiál uvedený na www.nabis.cz je nezávadný, že přístup na web bude nepřerušený, bez závad a stránky budou bezpečné. Vyhrazujeme si také právo kdykoliv omezit či ukončit přístup návštěvníka na naše stránky nebo k jejich části.

Propojení na třetí subjekty

Provozovatel přebírá některé z informací publikovaných na stránkách www.nabis.cz z jiných zdrojů, které jsou však uvedeny nebo má právo je uveřejnit. Naopak kliknutím na některé odkazy lze tyto stránky opustit. Webové prezentace jiných subjektů na něž portál odkazuje, nejsou pod kontrolou provozovatele, a ten tudíž neodpovídá za jejich obsah či vzhled. Provozovatel zároveň nenese žádnou zodpovědnost za reklamu či propagaci prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím www.nabis.cz. Neodpovídáme za případný neoprávněný zásah do autorských práv třetích osob užitím dodaného materiálu klientem. Klientem se rozumí slevový server, jehož hromadné slevy jsou na www.nabis.cz prezentovány.

Úpravy v pravidlech používání stránek

Provozovatel má právo dle vlastního uvážení kdykoliv provádět změny těchto pravidel zveřejněním jejich upravené verze na těchto stránkách. Návštěvníci jsou odpovědni za pravidelné sledování veškerých provedených změn těchto pravidel, ale provozovatel bude uživatele nabis.cz o každé změně informovat na svém blogu. Pokud budete stránky po provedení změn i nadále používat, změny přijímáte. Pokud se změnami nebudete souhlasit, stránky pro Vás nejsou určeny a nepoužívejte je.

Zásady ochrany soukromí

Většina služeb a informací poskytovaných provozovatelem na stránkách www.nabis.cz je návštěvníkům volbě přístupná bez nutnosti zpracovávání jakýchkoli osobních údajů. Za účelem poskytování některých služeb nebo informací, mohou být návštěvníci vyzváni k poskytnutí e-mailové adresy. Pokud provozovatel v rámci své činnosti zpracovává osobní údaje, postupuje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Více naleznete níže na této stránce.

Pro účely zlepšování poskytovaných služeb a přizpůsobování obsahu internetových stránek provozovatel provádí analýzu chování a zájmů návštěvníků stránek www.nabis.cz pomocí služby Google Analytics, v rámci které provozovatel implementoval i funkci Demografické přehledy a přehledy zájmů pro podporu inzerce v Reklamní síti. Návštěvníci se mohou od použití funkcí Google Analytics odhlásit pomocí Nastavení reklam a také v této části personalizovat reklamy Reklamní sítě Google, případně si na stránce pro odhlášení ze služby Google Analytics mohou nainstalovat příslušný doplněk internetového prohlížeče.

Použitím služby Google Analytics získává provozovatel výhradně anonymizované statistické údaje o návštěvnících a jejich chování a zájmech, které nepřiřazuje k osobním údajům návštěvníků.

Právní předpisy České republiky

Provozovatel webu má sídlo v České republice a také tyto stránky jsou provozovány z České republiky. Tato pravidla a užívání stránek se řídí právními předpisy České republiky. Samozřejmostí je přístup na portál ze všech míst světa, stránky však vyhovují právním požadavkům České republiky. Pokud některé z materiálů uvedených na těchto stránkách nebo jejich užívání jsou v rozporu s právními předpisy země příslušného návštěvníka platnými v době uskutečnění přístupu, pak stránky nejsou pro tohoto návštěvníka určeny.

 

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Zaškrtnutím pole "Souhlasím se zpracováním osobních údajů" udílím souhlas se zpracováním mých osobních údajů vyplněných do formuláře v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo a údajů o mojí internetové aktivitě zaznamenané prostřednictvím cookies a IP adresy pro účely přímého marketingu formou zasílání obchodních sdělení o produktech či službách Správců osobních údajů uvedných níže na této stránce nebo obchodních partnerů jednoho ze Správců údajů uvedených na této stránce. Tento souhlas uděluji dobrovolně a mám právo jej odvolat, a to zasláním emailu na adresu info@nabis.cz
 
Svůj souhlas se zpracováním mých osobních údajů v rozsahu uvedném výše uděluji zejména pro to, že si výslovně přeji být kontaktován(a) s nabídkou služeb jakéhokoli ze Správců údajů a nebo jejich obchodních partnerů. Zejména se jedná o následující služby: nabídky nákupů se slevou, nabídky pojištění, nabídky půjček, nabídek tarifů mobilního volání, hlasových a datových služeb, nabídek týkajích se změny dodavatele planu nebo elektřiny, ale i dalších služeb, které nabízí kterýkoli ze Správců údajů nebo některý z jeho obchodních partnerů.

 

Správci údajů:

AEGON Pojišťovna, a.s., sídlem Na Pankráci 26/322, 140 00 Praha 4, zapsána v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9577, IČ: 27182461

AIG Europe Limited, organizační složka pro Českou republiku, dříve pojišťovna Chartis, se sídlem V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 75864, IČ: 24232777;

Allianz pojišťovna, a.s., se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 vedená u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1815, IČ: 47115971

AXA pojišťovna a.s., se sídlem Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12826, IČ: 28195604;

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3433, IČ: 63998530;

Česká pojišťovna a.s., se sídlem Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1464, IČ: 45272956;

ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB, se sídlem Zelené předměstí, Masarykovo nám. 1458, 532 18 Pardubice, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 567, IČ: 45534306;

Direct pojišťovna a.s., se sídlem Nové sady 996/25, Brno, PSČ 602 00, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3365, IČ: 25073958;

ERV pojišťovna, a.s., se sídlem Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha 8 - Karlín, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1969, IČ: 49240196;

Generali Pojišťovna a.s., se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2866, IČ: 61859869;

INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A., člen skupiny AXA, se sídlem Avenue Louise 166, 1050, Brusel, Belgie, zapsaná v obchodním registru vedeném Greffe de Tribunal de commerce de Bruxelles pod registračním číslem 0415591055, jednající prostřednictvím INTER PARTNER ASSISTANCE, organizační složky, se sídlem Hvězdova 1689/2a, 140 62 PRAHA, Česká republika, IČO 28225619, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou oddíl A, vložka 59647;

Kooperativa pojišťovna, a.s, Vienna Insurance Group se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1897, IČ: 47116617;

Slavia pojišťovna a.s., se sídlem Revoluční 1, Praha 1, 110 00, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, složka 2591, IČ: 60197501;

UNIQA pojišťovna, a.s., se sídlem Evropská 136/810, 160 12 Praha 6, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2012, IČ: 49240480; a

 

Název Sídlo Obchodní Kontaktní adresa Datová schránka Telefon Mail
Arbull s.r.o. 3551369 Hadovitá 962/10, Michle, 141 00 Praha 4 vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka C 233589 Hadovitá 962/10 Michle 141 00 Praha 4 yxyr7sp 723 300 230 info@arbull.eu.
Česká spořitelna a.s. 45244782 Praha 4 Poláčkova 1976/2 PSČ 14021 vedená u Městského soudu v Praze oddíl B 2927 Praha 4 Poláčkova 1976/2 PSČ 14021 wx6dkif 800 207 207 csas@csas.cz
CFIG SE 29138680 Sladkovského 767 Zelené Předměstí 530 02 Pardub zapsané v obchodním rejstříku pod spisovou značkou H 166 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové Sladkovského 767 Zelené Předměstí 530 02 Pardu g74nuxs 464 602 085 partner@cfigse.com
COOL CREDIT s.r.o. 2112621 Václavské náměstí 841/3 Nové Město 110 00 Praha vedená u Městského soudu v Praze oddíl C 215653 Václavské náměstí 841/3 Nové Město 110 00 Praha 2qx2m4g 226 219 946 info@coolcredit.cz
COREFIN s.r.o. 27574661 se sídlem Na Zámecké 1518/9 Nusle 140 00 Praha 4 vedená u Městského soudu v Praze oddíl C 114736 se sídlem Na Zámecké 1518/9 Nusle 140 00 Praha 4 hrq5cm8 222 542 008 info@corefin.cz
Creamfinance Czech s.r.o. 24849707 Argentinská 286/38 Holešovice 170 00 Praha 7 vedená u Městského soudu v Praze oddíl C 180184 Argentinská 286/38 Holešovice 170 00 Praha 7 vnc3dzq 222 200 523 info@crediton.cz
CreditPortal a.s. 5561302 Argentinská 286/38 Holešovice 170 00 Praha 7 vedená u Městského soudu v Praze oddíl B 22003 Argentinská 286/38 Holešovice 170 00 Praha 7 gvs6c6r 222 209 011 kontakt@creditportal.cz
EC Financial Services a.s. 24243744 se sídlem Koněvova 2660/141 Žižkov 130 00 Praha 3 vedená u Městského soudu v Praze oddíl B 18353 se sídlem Koněvova 2660/141 Žižkov 130 00 Praha 3 azsh3q8 844 131 415 pujcka@exca.cz
Elephant orchestra s.r.o. 3272974 Rohanské nábřeží 678/29  Karlín  186 00 Praha 8 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudu v Praze, spisová značka C 229733 Rohanské nábřeží 678/29 Karlín 186 00 Praha 8 ux2mxyv 775 770 960 info@elephant-orchestra.com
Emma´s credit s.r.o. 3299309 Na bojišti 1472/20 Nové Město 120 00 Praha 2 vedená u Městského soudu v Praze oddíl C 229796 Na bojišti 1472/20 Nové Město 120 00 Praha 2 eremwfg 226 254 777 emma@emmascredit.cz
Equa bank a.s. 47116102 Praha 8 - Karlín Karolinská 661/4 18600 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského Praze, spisová značka B 1830 Praha 8 - Karlín Karolinská 661/4 18600 iayc2h2 222 010 111 info@equabank.cz
Ferratum Czech s.r.o. 27894690 Pekařská 621/7 Jinonice 155 00 Praha 5 zapsané v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 124827 vedená u Městského soudu v Praze Pekařská 621/7 Jinonice 155 00 Praha 5 e2t55qn 245 001 715 info@ferratumbank.cz
Fincentrum a.s. 24260444 Pobřežní 620/3 Karlín 186 00 Praha 8 vedená u Městského soudu v Praze oddíl B 18458 Pobřežní 620/3 Karlín 186 00 Praha 8 dzdjjge 224 832 622 info@fincentrum.com
Friendly Finance s.r.o. 24161306 se sídlem Olivova 2096/4 Nové Město 110 00 Praha vedená u Městského soudu v Praze oddíl C 184317 se sídlem Olivova 2096/4 Nové Město 110 00 Praha vak5tim 236 040 404 podpora@pujckomat.cz
Green Farm Laboratories s.r.o. 4278364 se sídlem Husinecká 903/10 Žižkov 130 00 Praha 3 vedená u Městského soudu v Praze oddíl C 245248 se sídlem Husinecká 903/10 Žižkov 130 00 Praha 3 kf768mc 214 214 783 info@greenfarm.cz
Home Credit a.s. 26978636 Nové sady 996/25 Staré Brno 602 00 Brno zapsané v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 4401 vedená u Krajského soudu v Brně Nové sady 996/25 Staré Brno 602 00 Brno qvbee6f 542 100 100 info@homecredit.cz
Hypoteční banka a.s. 13584324 Radlická 333/150 Radlice 150 00 Praha 5 zapsané v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 3511 vedená u Městského soudu v Praze Radlická 333/150 Radlice 150 00 Praha 5 5azegu5 800 050 277 info@hypotecnibanka.cz
iFORO Group s.r.o. Poptávej.cz 3629619 se sídlem Melodická 1380/1 Stodůlky 158 00 Praha vedená u Městského soudu v Praze oddíl C 235324 se sídlem Melodická 1380/1 Stodůlky 158 00 Praha 8k6tj7m   info@jenprace.cz
JET Money s.r.o. 25858246 se sídlem Hněvotínská 241/52 Nová Ulice 779 00 Ol vedená u Krajského soudu v Ostravě oddíl C 22662 se sídlem Hněvotínská 241/52 Nová Ulice 779 00 Ol 25qad5j 840 111 177 info@jetmoney.cz
mBank S.A. organizační složka 27943445 Sokolovská 668/136d Karlín 186 00 Praha 8 vedená u Městského soudu v Praze oddíl A 58319 Sokolovská 668/136d Karlín 186 00 Praha 8 rtjdda6 222 111 999 kontakt@mBank.cz
MONETA Money Bank a.s. 25672720 Praha 4 - Michle Vyskočilova 1422/1a PSČ 14028 vedená u Městského soudu v Praze oddíl B 5403 Praha 4 - Michle Vyskočilova 1422/1a PSČ 14028 3kpd8nk 224 443 636 info@moneta.cz
Comdata Czech a.s. 26418037 Praha 9, Drahobejlova 36/1073, PSČ 19000 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem pod sp. zn. B 6908 Praha 9, Drahobejlova 36/1073, PSČ 19000 . 228 224 267 mail@comgate.cz
ComGate, a.s. 265 08 842 Jankovcova 1596/14a, PSČ 170 00 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem pod sp. zn. B 7523 Jankovcova 1596/14a, PSČ 170 00 . 228 224 267 mail@comgate.cz
ComGate Payments, a.s. 279 24 505 Jankovcova 1596/14a, PSČ 170 00 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem pod sp. zn. B 17614 Jankovcova 1596/14a, PSČ 170 00 . 228 224 267 mail@comgate.cz
OPR-Finance s.r.o. (Everyday Finance s.r.o.) 1381300 se sídlem Hvězdova 1716/2b Nusle 140 00 Praha 4 vedená u Městského soudu v Praze oddíl C 205501 se sídlem Hvězdova 1716/2b Nusle 140 00 Praha 4 3zzqwrv 228 886 969 info@everydayplus.cz
Orange finance s.r.o. 4488237 se sídlem Jinonická 732/4 Košíře 150 00 Praha 5 vedená u Městského soudu v Praze oddíl C 248374 se sídlem Jinonická 732/4 Košíře 150 00 Praha 5 jq6afyp 704 560 071 info@orangefinance.cz
Petra Pejřimovská 5902550 Družby 338, Pardubice 53009       776582989 petra.pej@email.cz
PROFI CREDIT Czech a.s. 61860069 Klimentská 1216/46 Nové Město 110 00 Praha 1 zapsané v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 2892 vedená u Městského soudu v Praze Klimentská 1216/46 Nové Město 110 00 Praha 1 gz8ftup 800 166 000 proficredit@proficredit.cz
PRONTO CREDIT s.r.o. 27525210 Rybná 716/24 Staré Město 110 00 Praha 1 vedená u Městského soudu v Praze oddíl C 214024 Rybná 716/24 Staré Město 110 00 Praha 1 qh5yg75 277 000 340 info@prontopujcka.cz
Provident Financial s.r.o. 25621351 Olbrachtova 2006/9 Krč 140 00 Praha 4 zapsané v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 55523 vedená u Městského soudu v Praze Olbrachtova 2006/9 Krč 140 00 Praha 4 irtvgki 800 153 153 zakaznicky.servis@provident.cz
SIM PŮJČKA s.r.o. 1548689 se sídlem Na Zatlance 3283/10 Smíchov 150 00 Prah vedená u Městského soudu v Praze oddíl C 208391 se sídlem Na Zatlance 3283/10 Smíchov 150 00 Prah rhjtjny 226 256 010 info@simpujcka.cz
Vít Musílek 71646990 V Předpolí 289/13, 100 00  Praha 10   V Předpolí 289/13, 100 00  Praha 10     vit.musilek@email.cz
Tarifomat s.r.o. 29283183 Na Hřebenkách 2288/72 Smíchov 150 00 Praha 5 vedená u Městského soudu v Praze oddíl C 215481 Na Hřebenkách 2288/72 Smíchov 150 00 Praha 5 upk3xd6 800 880 898 podpora@tarifomat.cz
TotalMoney s.r.o. 45657122 se sídlem Levočská 866 Poprad 058 01 Okresný súd Prešov, Oddiel: Sro, složka číslo: 23317/P-Zbl se sídlem Levočská 866 Poprad 058 01   948 090 040 info@totalmoney.sk
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. 64948242 Želetavská 1525/1 Praha 4 - Michle PSČ 14092 zapsané v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 3608 vedená u Městského soudu v Praze Želetavská 1525/1 Praha 4 - Michle PSČ 14092 pmigtdu 955 911 111 info@unicreditgroup.cz
VATAONLINE s.r.o. 24172057 se sídlem Praha 1 - Nové Město Na poříčí 1040/10 vedená u Městského soudu v Praze oddíl C 185344 se sídlem Praha 1 - Nové Město Na poříčí 1040/10 kt56mfk 800 880 890 info@vataonline.cz
Via SMS s.r.o. 24720275 se sídlem Lazarská 1719/5 Nové Město 110 00 Praha vedená u Městského soudu v Praze oddíl C 168675 se sídlem Lazarská 1719/5 Nové Město 110 00 Praha 6ctthrh 225 991 500 info@viasms.cz
VOLSOR s.r.o. 1385011 Na příkopě 392/9 Staré Město 110 00 Praha 1 vedená u Městského soudu v Praze oddíl C 201387 Na příkopě 392/9 Staré Město 110 00 Praha 1 5dmsuzu 774 997 782 info@volsor.com
Zaplo Finance s.r.o. 29413575 Jankovcova 1037/49 Holešovice 170 00 Praha 7 zapsané v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 205150 vedená u Městského soudu v Praze Jankovcova 1037/49 Holešovice 170 00 Praha 7 ufxqgk3 225 852 311 info@zaplo.cz
Zonky s.r.o. 3570967 se sídlem Evropská 2690/17, 160 00 Praha 6 vedená u Městského soudu v Praze oddíl C 233960 se sídlem Evropská 2690/17, 160 00 Praha 6 zjfsf8r 420 800 449 999 info@jenprace.cz
Fair Credit Czech s.r.o. 4455835 Kubánské nám. 1391/11, 100 00  Praha 10 Společnost zapsaná v OR vedená Městským soudem v Praze, sp. zn. C 294315 Kubánské nám. 1391/11, 100 00  Praha 10   800 888 120 info@faircredit.cz
ePojisteni.cz s.r.o. 28480406 Bořivojova 878/35, 13000 Praha 3 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 144679 Rohanské nábřeží 678/29, Karlín, 186 00 Praha 8   840 888 444 poverenec+ep@netbrokers.cz
Arbull, s.r.o. 035 51 369 Hadovitá 962/10, Michle, 141 00 Praha 4 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 233589 Hadovitá 962/10, Michle, 141 00 Praha 4   720 415 356 info@arbull.eu